100%

Chính sách
Bảo mật

Chính sách Bảo mật

Có hiệu lực từ ngày 11 tháng 5 năm 2022

Chính sách Bảo mật này mô tả các phương thức bảo vệ dữ liệu của CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NEXT GROUP

Chính sách Bảo mật này áp dụng cho thông tin mà chúng tôi thu thập và sử dụng khi bạn truy cập hoặc sử dụng website NEXTmentor. 

VUI LÒNG ĐỌC KỸ CHÍNH SÁCH BẢO MẬT NÀY ĐỂ HIỂU CÁCH CHÚNG TÔI XỬ LÝ THÔNG TIN CỦA BẠN. NẾU BẠN KHÔNG ĐỒNG Ý VỚI CHÍNH SÁCH BẢO MẬT NÀY, VUI LÒNG KHÔNG SỬ DỤNG DỊCH VỤ.

Thông tin chúng tôi thu thập

Chúng tôi thu thập thông tin về bạn thông qua các phương tiện được thảo luận dưới đây. Xin lưu ý rằng chúng tôi cần một số loại thông tin nhất định để có thể cung cấp dịch vụ cho bạn. Nếu bạn không cung cấp cho chúng tôi thông tin đó hoặc yêu cầu chúng tôi xóa thông tin đó, bạn có thể không truy cập hoặc sử dụng dịch vụ của chúng tôi được nữa.

Thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi

Chúng tôi thu thập thông tin từ bạn thông qua:

 • Dịch vụ bạn sử dụng hoặc xử lý đơn đặt hàng của bạn
 • Các yêu cầu hoặc câu hỏi bạn gửi cho chúng tôi qua biểu mẫu trực tuyến, email hoặc các hình thức khác
 • Bất kỳ đánh giá nào bạn gửi về dịch vụ
 • Đăng ký tài khoản và quản lý tài khoản của bạn
 • Yêu cầu hỗ trợ khách hàng và hỗ trợ kỹ thuật

Các loại dữ liệu chúng tôi thu thập trực tiếp từ bạn bao gồm:

 • Email 
 • Name
 • Thông tin đăng nhập, nếu bạn tạo tài khoản NEXTmentor
 • Thông tin thanh toán, chẳng hạn như địa chỉ giao hàng của người nhận thẻ quà tặng, số thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ, số xác minh, mã zip và ngày hết hạn
 • Thông tin về việc mua hàng hoặc các giao dịch khác với chúng tôi
 • Thông tin về các tương tác dịch vụ khách hàng của bạn với chúng tôi
 • Thông tin nhân khẩu học như giới tính của bạn hoặc thông tin khác mà bạn chọn cung cấp như một phần của hồ sơ NEXTmentor 
 • Nội dung do người dùng tạo mà bạn cung cấp cho chúng tôi, chẳng hạn như khi bạn nhận xét về nội dung trên Dịch vụ, trả lời yêu cầu khảo sát, đánh giá một lớp học hoặc tham gia vào các diễn đàn công khai
 • Các lớp học mà bạn đăng ký
 • Bất kỳ thông tin nào khác mà bạn chọn cung cấp trực tiếp cho chúng tôi liên quan đến việc bạn sử dụng Dịch vụ

Cách chúng tôi sử dụng thông tin của bạn

 • Hoàn tất giao dịch mua hoặc cung cấp dịch vụ bạn đã yêu cầu, bao gồm lập hóa đơn và kế toán
 • Trả lời yêu cầu của bạn về thông tin và cung cấp dịch vụ khách hàng hiệu quả hơn
 • Cung cấp cho bạn bản cập nhật và thông tin về các lớp học mà bạn đã đăng ký
 • Liên hệ với bạn qua email, thư bưu điện hoặc điện thoại về NEXTmentor và các sản phẩm, dịch vụ của bên thứ ba, khảo sát, nghiên cứu, khuyến mại, sự kiện đặc biệt và các chủ đề khác mà chúng tôi nghĩ rằng bạn có thể quan tâm
 • Tùy chỉnh quảng cáo và nội dung bạn thấy trên dịch vụ
 • Giúp chúng tôi hiểu rõ hơn về sở thích và nhu cầu của bạn, đồng thời cải thiện dịch vụ, bao gồm thông qua nghiên cứu và báo cáo, đồng thời thử nghiệm và tạo ra các sản phẩm, tính năng và dịch vụ mới
 • Thiết lập, thực hiện hoặc bảo vệ các quyền hợp pháp của chúng tôi khi cần thiết vì lợi ích hợp pháp của chúng tôi hoặc lợi ích hợp pháp của người khác

Thông tin kết hợp. Đối với các mục đích được thảo luận trong Chính sách Bảo mật này, chúng tôi có thể kết hợp thông tin mà chúng tôi thu thập thông qua dịch vụ với thông tin mà chúng tôi nhận được từ các nguồn khác, cả trực tuyến và ngoại tuyến và sử dụng thông tin kết hợp đó theo Chính sách Bảo mật này.

Dữ liệu Tổng hợp / Ẩn danh. Chúng tôi có thể tổng hợp và / hoặc ẩn danh bất kỳ thông tin nào được thu thập thông qua các dịch vụ để những thông tin đó không còn được liên kết với bạn hoặc thiết bị của bạn. Chúng tôi có thể sử dụng thông tin đó cho bất kỳ mục đích nào, bao gồm nhưng không giới hạn cho mục đích nghiên cứu và tiếp thị, và cũng có thể chia sẻ dữ liệu đó với bất kỳ bên thứ ba nào, bao gồm nhà quảng cáo, đối tác khuyến mại và nhà tài trợ.

Cách chúng tôi chia sẻ và tiết lộ thông tin của bạn

NEXTmentor sẽ chia sẻ thông tin của bạn theo những cách sau:

Chi nhánh và công ty con. 

Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin chúng tôi thu thập được trong công ty của mình để cung cấp sản phẩm và dịch vụ cho bạn, đảm bảo mức độ dịch vụ nhất quán và nâng cao sản phẩm, dịch vụ và trải nghiệm khách hàng của chúng tôi.

Các nhà cung cấp dịch vụ. 

Chúng tôi cung cấp quyền truy cập hoặc chia sẻ thông tin của bạn với các bên thứ ba được chọn thực hiện các dịch vụ thay mặt chúng tôi. Họ có quyền truy cập để thực hiện các dịch vụ này nhưng bị cấm sử dụng thông tin của bạn cho các mục đích khác. Họ cung cấp nhiều dịch vụ khác nhau cho chúng tôi, bao gồm thanh toán, bán hàng, tiếp thị, nội dung và tính năng sản phẩm, quảng cáo, phân tích, nghiên cứu, dịch vụ khách hàng, lưu trữ dữ liệu, bảo mật, phòng chống gian lận, xử lý thanh toán và các dịch vụ pháp lý.

Chuyển nhượng kinh doanh. Khi chúng tôi tiếp tục phát triển công việc kinh doanh của mình, chúng tôi có thể mua, hợp nhất hoặc hợp tác với các công ty khác. Trong các giao dịch như vậy (bao gồm cả khi dự tính các giao dịch đó), thông tin người dùng có thể nằm trong số các tài sản được chuyển giao. Nếu một phần hoặc tất cả tài sản của chúng tôi được bán hoặc chuyển giao cho bên thứ ba, thông tin khách hàng (bao gồm cả địa chỉ email của bạn) có thể sẽ là một trong những tài sản kinh doanh được chuyển nhượng. Nếu việc chuyển giao như vậy phải tuân theo các hạn chế bắt buộc bổ sung theo luật hiện hành, chúng tôi sẽ tuân thủ các hạn chế đó.

Cách chúng tôi bảo vệ thông tin của bạn

NEXTmentor thực hiện các biện pháp bảo mật kỹ thuật và tổ chức để bảo vệ thông tin được cung cấp qua dịch vụ khỏi bị mất mát, lạm dụng và truy cập, tiết lộ, thay đổi hoặc phá hủy trái phép. Tuy nhiên, không có đường truyền Internet hoặc email nào là hoàn toàn an toàn hoặc không có lỗi. Hãy ghi nhớ điều này khi tiết lộ bất kỳ thông tin nào cho NEXTmentor qua Internet.

Thông tin liên hệ

Vui lòng liên hệ với chúng tôi tại 220 Trần Não, Phường An Khánh, Thành phố Thủ Đức, TP.HCM, Việt Nam info@nextmentor.com để báo cáo bất kỳ hành vi vi phạm Chính sách Bảo mật này hoặc đặt ra bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến Chính sách Bảo mật này

NEXTmentor - Học từ những người giỏi nhất thế giới.

NEXTmentor là một nền tảng học tập, trao đổi, kết nối giữa người hướng dẫn (Mentor) và người được hướng dẫn (Mentee). Bỏ qua giới giạn về khoảng cách, địa lý… bất cứ bạn là ai và đang ở đâu bạn đều có thể bắt đầu và bứt phá.

NEXTgroup., Jsc

Giấy phép kinh doanh số: 0316126288 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 03/02/2020

AI Chatbot Avatar