100%

Thăng hoa (Ascend)

Giai đoạn Thăng hoa trong Hành trình Khách hàng là lúc mà khách hàng của bạn sẵn sàng chi nhiều tiền hơn và mua hàng thường xuyên hơn. Nếu doanh nghiệp của bạn có những “core offers” thì đây là lúc bạn cần trao nó, cùng những ưu đãi khác tới khách hàng.