100%

Chuyển đổi (Convert)

Đây là một giai đoạn quan trọng của Hành trình Khách Hàng và là giai đoạn khiến nhiều chủ doanh nghiệp thất vọng. Chìa khóa ở giai đoạn này là sử dụng “Entry-Point Offers” – những ưu đãi hấp dẫn cho đúng đối tượng khách hàng tiềm năng để họ không thể bỏ qua bạn.