100%

ĐĂNG KÝ (Subscribe)

Bạn đang quảng cáo cho họ một món quà hay một ưu đãi hấp dẫn, đừng vội yêu cầu họ mua hàng, bạn hãy yêu cầu họ cho bạn thông tin. Và sau đó bạn tiếp tục trao cho họ món quà / ưu đãi đó và những nội dung về sản phẩm, dịch vụ, thông tin có giá trị…